\ POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MEILLERGHP Sp. z o.o.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

MEILLERGHP Sp. z o.o. jest wiodącym na rynku dostawcą usług w obszarze direct mail i lettershop

Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu, wykwalifikowanej kadrze kierowniczej, nastawionej na stały rozwój zmierzający do ciągłego wzrostu kompetencji, gwarantujemy naszym Klientom wysoką jakość naszych usług przy jednoczesnym respektowaniu wymagań prawnych i innych, związanych z ochroną środowiska naturalnego, odnoszących się do aspektów środowiskowych oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji, a także profesjonalną i kompleksową obsługę.

Mając pełną świadomość tego, że dalszy rozwój naszej firmy zależy od zadowolenia naszych Klientów wdrożyliśmy, utrzymujemy i ciągle doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania obejmujący wymagania norm: EN ISO 9001, EN ISO 14001 oraz ISO 27001. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to sprostać rosnącym wymaganiom i nowym wyzwaniom, jakie stawiają przed nami Klienci.

Politykę Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa Informacji zamierzamy realizować poprzez stosowanie następujących celów:

- projektowanie i wytwarzanie wyrobów zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Klienta;

- dążenie do ciągłego doskonalenia jakości wyrobów i usług oraz działań na rzecz jakości, aby zaspokoić przewidywane potrzeby obecnych i przyszłych Klientów;

- zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami wewnętrznymi Spółki w obszarze ochrony danych osobowych oraz innych informacji, przechowywanych i przetwarzanych przez stosowne systemy informatyczne;

- zachowanie ciągłości i efektywności realizowanych procesów biznesowych poprzez opracowanie i testowanie planów ciągłości działania;

- minimalizowanie skutków naruszeń bezpieczeństwa poprzez skuteczne reagowanie na incydenty, zdarzenia związane z bezpieczeństwem informacji i słabości systemu bezpieczeństwa informacji;

- prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami, wodą, energią cieplną i elektryczną;

- zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez monitorowanie wytwarzanych odpadów w celu zmniejszenia ich ilości i prawidłową gospodarkę nimi;

- zatrudnianie kompetentnej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej;

- ciągłe, systematyczne doskonalenie umiejętności pracowników.

W imieniu Zarządu Spółki Prezes oświadcza, że Polityka Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa Informacji jest znana, zrozumiała i realizowana w każdej komórce organizacyjnej stosownie do roli, jaką pełni ona w zintegrowanym systemie zarządzania.

 

Za Zarząd, Robert Oracz